Bolighandel 3

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Finansiel Rådgivning 616 2

Tag 'bolighandel 3' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'Bolighandel 3' bliver du i stand til i praksis at indgå og udarbejde købsaftaler, berigtigelsesaftaler og køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag. Du får også indblik i særlige ejendomstyper i en bolighandel.

Derudover får du indsigt i byggetekniske forhold og bygningsreglementer  ved boliger samt viden om byggelovgivningen. Det gør dig i stand til at gå i dialog med køber og sælger omkring tilstands- og elinstallationsrapporter, samt afgøre hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig hjælp.

Du lærer også viden om kommunikation og forhandling, og skal kunne yde rådgivning i alle ejendomshandlens faser.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

På 'bolighandel 3' lærer du om:

 • Habilitet/selvindtræde
 • Køberrådgivning og dets juridiske grundlag
 • Rådgivning af sælger, herunder kundens situation og god skik
 • Mangelbeføjelser, undersøgelsespligt og oplysningspligt, herunder særlige forhold ved
  selvbyg/medbyg
 • Byggeteknik og bygningsdele, bygningsreglement og byggeloven, herunder de anvendte
  fagbegreber i tilstands- og elinstallationsrapporter
 • Særlige ejendomstyper inden for bolighandel
 • Reglerne bag tinglysnings-systemet, og hvilke arbejdsopgaver det indebærer

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bolighandel 3' kan du:

 • Rådgive kunden om købsaftalen og de forhold aftalen regulerer samt udarbejde en købsaftale
 • Formulere juridisk korrekte klausuler i en købsaftale
 • Indgå en berigtigelsesaftale, berigtige handlen og udarbejde refusionsopgørelse
 • Indgå en køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag
 • Afdække kundens behov og rådgive kunden ud fra dennes interesser og behov
 • Gennemføre en forhandling
 • Rådgive sælger om sælgeransvar, garantier og ansvarsfraskrivelser i forbindelse med en handel og
  konsekvenser heraf
 • Rådgive om mangelansvar inden og uden for HE-ordningen
 • Gå i dialog med køber og sælger om bygningsdele omtalt i tilstands- og elinstallationsrapporter samt
  henvise til fagprofessionelle når påkrævet
 • Rådgive køber og sælger om projektsalg/nybyggeri og handel med andelsboliger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolighandel 3' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolighandel 3' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et individuelt skriftligt projekt.

'Bolighandel 3' giver 10 ECTS-point.

'Bolighandel 3' hed tidligere 'omsætning af fast ejendom'.

Tilmeldingen til fag er pt. lukket

Der åbnes igen for tilmelding til fag 1. juni 2024 KL. 08:00.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af kurset.

Ingen kursusdato fastlagt