Bolighandel 3

Tag 'bolighandel 3' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'Bolighandel 3' bliver du i stand til i praksis at indgå og udarbejde købsaftaler, berigtigelsesaftaler og køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag. Du får også indblik i særlige ejendomstyper i en bolighandel.

Derudover får du indsigt i byggetekniske forhold og bygningsreglementer  ved boliger samt viden om byggelovgivningen. Det gør dig i stand til at gå i dialog med køber og sælger omkring tilstands- og elinstallationsrapporter, samt afgøre hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig hjælp.

Du lærer også viden om kommunikation og forhandling, og skal kunne yde rådgivning i alle ejendomshandlens faser.

Det lærer du om

På 'bolighandel 3' lærer du om:

 • Habilitet/selvindtræde
 • Køberrådgivning og dets juridiske grundlag
 • Rådgivning af sælger, herunder kundens situation og god skik
 • Mangelbeføjelser, undersøgelsespligt og oplysningspligt, herunder særlige forhold ved
  selvbyg/medbyg
 • Byggeteknik og bygningsdele, bygningsreglement og byggeloven, herunder de anvendte
  fagbegreber i tilstands- og elinstallationsrapporter
 • Særlige ejendomstyper inden for bolighandel
 • Reglerne bag tinglysnings-systemet, og hvilke arbejdsopgaver det indebærer

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bolighandel 3' kan du:

 • Rådgive kunden om købsaftalen og de forhold aftalen regulerer samt udarbejde en købsaftale
 • Formulere juridisk korrekte klausuler i en købsaftale
 • Indgå en berigtigelsesaftale, berigtige handlen og udarbejde refusionsopgørelse
 • Indgå en køberrådgivningsaftale på et juridisk korrekt grundlag
 • Afdække kundens behov og rådgive kunden ud fra dennes interesser og behov
 • Gennemføre en forhandling
 • Rådgive sælger om sælgeransvar, garantier og ansvarsfraskrivelser i forbindelse med en handel og
  konsekvenser heraf
 • Rådgive om mangelansvar inden og uden for HE-ordningen
 • Gå i dialog med køber og sælger om bygningsdele omtalt i tilstands- og elinstallationsrapporter samt
  henvise til fagprofessionelle når påkrævet
 • Rådgive køber og sælger om projektsalg/nybyggeri og handel med andelsboliger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bolighandel 3' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bolighandel 3' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et individuelt skriftligt projekt. 'Bolighandel 3' giver 10 ECTS-point.

'Bolighandel 3' hed tidligere 'omsætning af fast ejendom'.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt