Internet of Things (IoT)

Tag 'Internet of Things (IoT)' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'Internet of Things (IoT)' får du kompetencer til at designe og implementere embedded hardware og software, der kan kommunikere indbyrdes om at løse en fælles opgave og kommunikere med internettet for at opsamle og anvende data.

Du lærer desuden om etiske dilemmaer og lovgivningen om persondata, så du er kvalificeret til at deltage i IoT-projekter.

Det lærer du om

  • Sensorer og aktuatorer
  • Signalbehandling
  • Protokoller og sikkerhed
  • Programmering af single board computer
  • Sammenhæng mellem dataopsamling, cloud, etik og lovgivning
  • Forretningsforståelse og arkitektur

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget 'Internet of Things (IoT)', kan du

  • programmere en single board computer med henblik på opsamling og formidling af data
  • udvikle prototype til sensor og signalbehandling
  • anvende interfaces til eksisterende cloudløsninger
  • kombinere forskellige teknologier og arkitekturforslag til simple IoT-løsninger samt implementere disse.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Internet of Things (IoT)' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Internet of Things (IoT)' afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt