Avanceret programmering

Tag 'avanceret programmering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med valgfaget 'avanceret programmering' lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog, hvor du bruger flere forskellige programmeringsparadigmer. Herunder lærer du at bruge relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog.

Desuden bliver du trænet i at anvende programmeringssproget knyttet til udviklingsmiljø og centrale dele af de biblioteker, der er knyttet til sproget.

Det lærer du om

 • Algoritmeskabeloner
 • Designmønstre
 • Collections
 • Udviklingsmiljø
 • Test
 • Arkitektur
 • Avancerede datastrukturer og programbibliotek
 • Funktionelle programmeringsparadigmer og integration med OOP
 • Parallelprogrammering

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget 'avanceret programmering', kan du:

 • anvende avancerede algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker
 • anvende avancerede designmønstre og abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere avancerede designmodeller
 • udarbejde test og sikre den ønskede kvalitet af programmerne

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'avanceret programmering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt