Avanceret programmering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med valgfaget 'avanceret programmering' lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog, hvor du bruger flere forskellige programmeringsparadigmer. Herunder lærer du at bruge relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog.

Desuden bliver du trænet i at anvende programmeringssproget knyttet til udviklingsmiljø og centrale dele af de biblioteker, der er knyttet til sproget.

Indhold

 • Algoritmeskabeloner
 • Designmønstre
 • Collections
 • Udviklingsmiljø
 • Test
 • Arkitektur
 • Avancerede datastrukturer og programbibliotek
 • Funktionelle programmeringsparadigmer og integration med OOP
 • Parallelprogrammering

Udbytte

Når du har taget faget 'avanceret programmering', kan du:

 • anvende avancerede algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker
 • anvende avancerede designmønstre og abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere avancerede designmodeller
 • udarbejde test og sikre den ønskede kvalitet af programmerne

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "avanceret programmering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt