Avanceret programmering

Et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med valgfaget 'avanceret programmering' lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog, hvor du bruger flere forskellige programmeringsparadigmer. Herunder lærer du at bruge relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog.

Desuden bliver du trænet i at anvende programmeringssproget knyttet til udviklingsmiljø og centrale dele af de biblioteker, der er knyttet til sproget.

Indhold

 • Algoritmeskabeloner
 • Designmønstre
 • Collections
 • Udviklingsmiljø
 • Test
 • Arkitektur
 • Avancerede datastrukturer og programbibliotek
 • Funktionelle programmeringsparadigmer og integration med OOP
 • Parallelprogrammering

Udbytte

Når du har taget faget 'avanceret programmering', kan du:

 • anvende avancerede algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker
 • anvende avancerede designmønstre og abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
 • anvende det valgte programmeringssprog til at realisere avancerede designmodeller
 • udarbejde test og sikre den ønskede kvalitet af programmerne

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Avanceret programmering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt