Systemudvikling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget 'systemudvikling' er at kvalificere dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.

Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker.

Indhold

  • Systemudviklingsmetode
  • Projektplanlægning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt

Udbytte

Når du er færdig med 'systemudvikling' kan du;

  • forstå kvalitetskriteriers betydning for både systemudviklingsprocessen og systemet
  • anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode
  • anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen
  • anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb
  • sikre kvaliteten udfra metodens anvisninger
  • I samarbejde med andre planlægge og gennemføre systemudviklingsprojekter ved brug af systematisk udviklingsmetode

Eksamen og ECTS

'Systemudvikling' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemudvikling' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Systemudvikling

Startdato: 01-11-2021

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00