Systemudvikling

Tag 'systemudvikling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget 'systemudvikling' er at kvalificere dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.

Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt kvalitetssikringsteknikker.

Det lærer du om

  • Systemudviklingsmetode
  • Projektplanlægning
  • Kvalitetssikring
  • Systemudviklingsprojekt

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'systemudvikling' kan du;

  • forstå kvalitetskriteriers betydning for både systemudviklingsprocessen og systemet
  • anvende en centralt anvendt systemudviklingsmetode
  • anvende teknikker til inddragelse af brugere i systemudviklingsprocessen
  • anvende it-værktøjer til understøttelse af aktiviteter i et systemudviklingsforløb
  • sikre kvaliteten udfra metodens anvisninger
  • I samarbejde med andre planlægge og gennemføre systemudviklingsprojekter ved brug af systematisk udviklingsmetode

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemudvikling' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Systemudvikling' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt