Webudvikling

Tag 'webudvikling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'webudvikling' bliver du introduceret til basal udvikling af websites ved brug af css og HTML.

Når du har gennemført faget er du i stand til at udvikle simple brugergrænseflader, hvor du har styr på strukturering og layout af indhold, samt kan håndtere dynamiske elementer i browseren.

Det lærer du om

 • HTML
 • CSS
 • strukturering af indhold i browseren
 • layout af indhold
 • konsekvensvurdering ved teknologivalg.

Det kan du, når du er færdig

 • anvende aktuelle frontend-teknologier og -miljøer til udvikling og validering af brugergrænseflader
 • strukturere indhold i browseren
 • opsætte indhold i browseren (layout)
 • udvikle web -frontend programmer der kan foretage simpel kommunikation med backend via scripts
 • håndtere grundlæggende udvikling og produktion af websites med afsæt i et givet oplæg
 • deltage i praksisnære tværfaglige arbejdsprocesser med en systematisk tilgang
 • under vejledning tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til web- frontend teknologier og praksis.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'webudvikling' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre [akademi/diplom]uddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition.. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Webudvikling' giver 5 ECTS point.  

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Webudvikling

Startdato: 02-11-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Eksamen: 07-12-2023