Forretningsmæssig it/digitalisering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget ’forretningsmæssig it/digitalisering’ bliver du kvalificeret til at kunne afklare og formidle hvorledes en given forretning kan drage nytte af og stille krav til it og digitalisering.

Indhold

  • muligheder med it, herunder nye trends
  • digitalisering af forretningsprocesser
  • kravformulering, modellering og håndtering
  • risikoanalyse og -håndtering
  • modeller som fx COBIT.

Udbytte

Når du har tager faget 'forretningsmæssig it/digitalisering' kan du:

  • formidle krav til en it-organisation, både omkring nytænkning, nyudvikling, indkøb og drift
  • anskueliggøre sammenhæng mellem forretningsprocesser og it.
  • modellere og formidle essentielle forretningsprocesser og identificere samt formidle krav til digitalise-ring

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort individuelt projekt, der er intern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "forretningsmæssig it/digitalisering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt