Videregående database

Et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med ’videregående database’ får du kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Indhold

 • Databasemodeller
 • Relationel model (herunder relationel algebra)
 • Mapping og mapping frameworks
 • Videregående SQL
 • Transaktionshåndtering
 • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
 • Avancerede databaseanvendelser

Udbytte

Når du er færdig med 'videregående database' kan du;

 • forstå forskellige databasemodeller og deres anvendelse
 • anvende mapping og mapping frameworks
 • administrere driftsmæssige forhold i forbindelse med databasesystemer
 • designe og implementere effektive databaseløsninger – også med flere samtidige brugere
 • udvælge hensigtsmæssige databasemodeller, arkitekturer og teknologier
 • arbejde med forespørgselsafvikling
 • følge udviklingen på databaseområdet

Eksamen og ECTS

'Videregående database' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående database' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Videregående database

Startdato: 19-04-2021

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Mandag aften