Videregående database

Tag 'videregående database' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med ’videregående database’ får du kendskab til forskellige databasemodeller, til databaseserveres virkemåde og til forskellige anvendelser af databaser.

Det lærer du om

 • Databasemodeller
 • Relationel model (herunder relationel algebra)
 • Mapping og mapping frameworks
 • Videregående SQL
 • Transaktionshåndtering
 • Fysisk niveau: indeks, query-optimering
 • Avancerede databaseanvendelser

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'videregående database' kan du;

 • forstå forskellige databasemodeller og deres anvendelse
 • anvende mapping og mapping frameworks
 • administrere driftsmæssige forhold i forbindelse med databasesystemer
 • designe og implementere effektive databaseløsninger – også med flere samtidige brugere
 • udvælge hensigtsmæssige databasemodeller, arkitekturer og teknologier
 • arbejde med forespørgselsafvikling
 • følge udviklingen på databaseområdet

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'videregående database' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Videregående database' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Videregående database

Startdato: 23-10-2023

Pris: 4.500 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00