Systemdrift

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver.

Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge og administrere systemadministrationsprocesser.

Indhold

 • Serveropsætning og -konfiguration
 • Ændringsstyring
 • It-procedurer, -politikker og -strategier
 • Directory services
 • Logning
 • Brugeruddannelse
 • Adgangskontrol
 • It-kontrakter
 • Automatisering og scripting
 • Backup
 • Virtualisering

Udbytte

Når du er færdig med 'systemdrift' kan du;

 • forstå it-procedurer, -politikkker og -strategier
 • forstå backup og virtualisering
 • forstå automatisering og scripting
 • konfigurere standardservere
 • anvende standarsværktøjer til systemdrift
 • anvende et aktuel scriptingsprog til at automatisere rutineopgaver
 • udarbejde og dokumentere it-procedurer

Eksamen og ECTS

'Systemdrift' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemdrift' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt