Systemdrift

Tag 'systemdrift' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver.

Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge og administrere systemadministrationsprocesser.

Det lærer du om

 • Serveropsætning og -konfiguration
 • Ændringsstyring
 • It-procedurer, -politikker og -strategier
 • Directory services
 • Logning
 • Brugeruddannelse
 • Adgangskontrol
 • It-kontrakter
 • Automatisering og scripting
 • Backup
 • Virtualisering

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'systemdrift' kan du;

 • forstå it-procedurer, -politikkker og -strategier
 • forstå backup og virtualisering
 • forstå automatisering og scripting
 • konfigurere standardservere
 • anvende standarsværktøjer til systemdrift
 • anvende et aktuel scriptingsprog til at automatisere rutineopgaver
 • udarbejde og dokumentere it-procedurer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemdrift' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Systemdrift' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt