Frontend programmering

Tag 'frontend programmering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'frontend programmering' bliver du introduceret til mere avanceret frontend webprogrammering med anvendelse af blandt andet javascript kode.

På kurset bliver du i stand til at anvende frontend-teknologier og frontend-miljøer til at udvikle, programmere og validere brugergrænseflader. Med kurset kan du også udvikle frontend webprogrammer, der kan foretage avanceret kommunikation med backend via scripts.

Gå direkte til tilmelding

Det lærer du om

  • implementering og programmering af webapplikationer fx med JavaScript
  • strukturering af indhold i browseren
  • layout af indhold
  • programmering af dynamiske elementer
  • kommunikation til backend, web services og datakilder via API’er
  • konsekvensvurdering ved teknologivalg.

Det kan du, når du er færdig

  • anvende aktuelle frontend-teknologier og -miljøer til udvikling, programmering og validering af brugergrænseflader
  • strukturere indhold i en webapp
  • opsætte komplekst indhold i browseren (layout)
  • udvikle web-frontend programmer, der kan foretage avanceret kommunikation med backend via scripts

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'frontend programmering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Frontend programmering' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt