Programmering af mobile enheder

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget er at introducere dig til udvikling af applikationer til mobile enheder, herunder forskelle mellem mobile applikationstyper samt de væsentlige konsekvenser teknologivalg har.

Du får desuden kvalifikationer til at kunne udvikle simple applikationer med integration med bagvedliggende systemer.

Indhold

  • Udvikling af applikationer til mobile enheder – dedikerede klienter og webapplikationer
  • Forbindelse mellem mobil applikation og bagvedliggende systemer
  • Konsekvensvurdering ved teknologivalg

Udbytte

Når du er færdig med 'programmering af mobile enheder' kan du;

  • udvikle simple webapplikationer eller native applikationer til mobile enheder
  • forbinde en mobil applikation til en database
  • forstå forskelle på gængse applikationsprotokoller

Eksamen og ECTS

'Programmering af mobile enheder' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'programmering af mobile enheder' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt