DevOps

Tag 'DevOps' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'DevOps' bliver du introduceret til udvikling af Devops samt filosofien bagved.

Du opnår viden om udvikling og drift af software og får kendskab til relevante værktøjer til at understøtte udviklings- og automatiseringsprocessen.

Det lærer du om

 • udviklingsmetoden
 • versionskontrol
 • integration
 • container
 • automatisering tools
 • cloud services
 • test

Det kan du, når du er færdig

 • anvende relevante værktøjer til løbende integration, test og igangsætning
 • anvende udviklingsmetoden til agilt at skabe nye drift-integrerede enheder aktuelle
 • programmere mindre moduler, der herefter kan testes og igangsættes
 • formidle proces, anvendelse af værktøjer og produkt til samarbejdspartnere
 • håndtere udvikling af simple moduler der følger processen
 • i samarbejde med andre at indgå i et DevOps team
 • tilegne sig ny viden om værktøjer og metodikker til devOps

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'DevOps' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'DevOps' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhverscase. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Devops' giver 10 ECTS-point.  

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt