Videregående systemudvikling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med 'videregående systemudvikling' er at kvalificere dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer.

Du bliver kvalificeret til, at kunne tilrettelægge, tilpasse og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af centralt anvendte systemudviklingsmetoder samt kvalitetssikringsteknikker og eksperimenter.

Indhold

 • Systemudviklingsmetoder
 • Projektplanlægning
 • Procestilpasning
 • Kvalitetssikring
 • Systemudviklingsprojekt

Udbytte

Når du er færdig med 'videregående systemudvikling' kan du;

 • vælge og/eller tilpasse en systemudviklingsmetode
 • anvende mindst to centralt anvendte systemudviklingsmetoder
 • relatere systemudviklingsmetoder til procesmodeller
 • organisere og styre mindre systemudviklingsprojekter
 • udforme en projektstrategi ved situationsbestemt valg og/eller tilpasning af en system-udviklingsmetode
 • anvende eksperimenter til systematisk afdækning af krav
 • sikre kvaliteten af proces og produkt
 • indgå som kompetent deltager i et systemudviklingsprojekt

Eksamen og ECTS

'Videregående systemudvikling' giver 5 ECTS point.

Faget afsluttes med med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'videregående systemudvikling' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt