Webudvikling med Wordpress

Tag 'webudvikling med Wordpress' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiddannelse

På kurset lærer du at udvikle og administrere en WordPress løsning. Efter kurset vil du være i stand til at sætte en WordPress løsning op på en server – og administrere layout og brugerrettigheder.

For at tage kurset er det en forudsætning at du har kendskab til HTML, CSS og JavaScript.

Det lærer du om

  • CMS systemer generelt
  • Opsætning og brugerrettigheder
  • Design via themes eller via REST API

Det kan du, når du er færdig

  • installere og anvende et relevant CMS på en webserver
  • vurdere, udvælge og anvende faciliteter i CMS, f.eks. themes muligheder og begrænsninger- videreudvikle det valgte theme ved hjælp af et childtheme
  • sortere indhold ved hjælp af taxonomier (custom fields)
  • designe en hensigtsmæssig navigation ved hjælp af menuer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'webudvikling med Wordpress' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Kurset i 'webudvikling med Wordpress' svarer til faget 'webudvikling med CMS-systemer' fra studieordningen for akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Eksamen og ECTS

'Webudvikling med CMS-systemer' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt