Backend programmering

Tag 'backend programmering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med ’backend programmering’ bliver du introduceret til backend webudvikling, herunder konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til databaser og relevante sikkerhedsaspekter.

Du bliver i stand til at konstruere dynamiske backend programmer med forbindelse til bagvedliggende systemer, designe simpel kommunikation med websiteprogrammer og vurdere typiske sikkerhedsaspekter.

Med kurset bliver du en kompetent backend webprogrammør, som kan indgå professionelt i forskellige udviklingsprojekter, hvor du kan deltage i dialoger omkring teknologivalg, performance og sikkerhed.

Det lærer du om

  • konstruktion og programmering af dynamiske backend webløsninger
  • indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved backend programmering
  • forbindelse af backend programmer med bagvedliggende full-stack systemer
  • konsekvensvurdering ved teknologivalg

Det kan du, når du er færdig

  • konstruere og programmere dynamiske backend programmering
  • indsigt i grundlæggende sikkerhedsaspekter ved backend løsninger og full stack løsninger
  • udvikle backend webløsninger, der kan foretage simpel kommunikation med websites/web apps scripts
  • foretage en vurdering og et valg af teknologi til backend web-programmering

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'backend programmering' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition.

Du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

'Backend programmering' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt