Database

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Kurset giver dig færdigheder i anvendelse af et centralt anvendt data-basesystem, hvor du opnår kompetencer til at udføre databasedesign og datamanipulation vha. SQL eller tilsvarende.

Indhold

  • Relationel model
  • Tabeldesign
  • Normalisering, kvalitetssikring
  • Databaseprogrammering og SQL

Udbytte

Målet er, at du kan

  • kvalitetssikre et databasedesign før implementering
  • realisere modeller i et centralt anvendt databasesystem
  • anvende et centralt anvendte databasesystems datadefinitionssprog og datamanipu-lationssprog
  • realisere relevante sikkerhedsaspekter i databaser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er ekstern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "database" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Database

Startdato: 09-02-2022

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Online undervisning - onsdag aften kl. 17.30-21.00

Der vil være 1 undervisningsgang med fysisk fremmøde