Database

Et obligatorisk fag på akademiuddannelse i informationsteknologi

Modulets formål er at give dig færdigheder i anvendelse af et centralt anvendt data-basesystem.

Indhold

  • Relationel model
  • Tabeldesign
  • Normalisering, kvalitetssikring
  • Databaseprogrammering og SQL

Udbytte

Målet er, at du kan

  • kvalitetssikre et databasedesign før implementering
  • realisere modeller i et centralt anvendt databasesystem
  • anvende et centralt anvendte databasesystems datadefinitionssprog og datamanipu-lationssprog
  • realisere relevante sikkerhedsaspekter i databaser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er ekstern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Database' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Database

Startdato: 08-02-2021

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Mandag aften