Problem og Change Management

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Dette fag klæder dig godt på til at deltage i, udforme og anvende politikker og praksis omkring Problem og Change Management.

Du får også en bred forståelse af de ledelsesmæssige processer.

Indhold

 • Problemkategorisering og håndtering, inkl. vidensbase
 • Change-processen
 • Værktøjer til effektivisering af processerne
 • Test og kvalitetssikring
 • Driftsorganisering
 • Procesmodeller, herunder igangsætningsmodeller (Deployment vs. Delivery), administration af ændringer i systemer i forhold til Governanceperspektiv og pris-/ydelsesaftaler (Service Level Agreement, SLA)

Udbytte

Når du er færdig med 'Problem og Change Management' kan du;

 • forstå sammenhængene og opbygningen af en effektiv drift og vedligeholdelse af it
 • forstå typer af organisering af drift, kunde og vedligeholdelse
 • navigere i relevante aftaler/kontrakter, herunder Service Level Agreement
 • anvende problemmanagement processer og værktøjer, således at fejl hurtig registreres, håndteres og forebygges
 • sikre test og kvalitetssikring, både i praksis og gennem opbygning af processer og politikker
 • anvende Change Management-processer og værktøjer, således at ændringer effektivt registreres, håndteres og implementeres
 • udvælge og implementere værktøjer og politikker til effektiv håndtering af Problem og Change Management
 • følge best practice og løbende tilegne dig ny viden og nye værktøjer

Eksamen og ECTS

'Problem og Change Management' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et kort individuelt projekt. Der er intern censur.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Problem og Change Management' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt