No-code

Tag 'no-code' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget ’no-code’ opnår du forudsætningerne til udvikling af mobil apps og web apps ved hjælp af No-Code platforme.

Derudover får du viden om anvendelse, kriterier og risici, der gør dig i stand til at udvælge de rette værktøjer og platforme til datavisualisering og projektstyring.

Det lærer du om

 • filosofien i værktøjerne
 • anvendelse af platforme
 • data visualisering
 • udvikling af mobil app og web app
 • sikkerhed i løsninger, herunder GDPR
 • agil udvikling

Det kan du, når du er færdig

 • anvende relevante værktøjer til udvikling af mobil app eller web app
 • anvende værktøjer til datavisualisering og projektstyring
 • anvende en agil tilgang til udviklingen
 • udvikle mindre moduler, der herefter kan testes og igangsættes
 • formidle proces, anvendelse af værktøjer og produkt til samarbejdspartnere
 • håndtere udvikling af digitale løsninger baseret på udvalg af værktøjer/platforme
 • i samarbejde med andre at indgå i et udviklingsteam
 • tilegne sig ny viden om værktøjer og platforme til No-Code – følge med udviklingen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'no-code' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhverscase. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'No-code' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt