Videregående programmering

Tag 'videregående programmering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med videregående programmering er at kvalificere dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.

Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i stand til at anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt.

Det lærer du om

 • Objektorienterede designmønstre
 • Designmøndtre
 • Collections
 • Udviklingsmiljø
 • GUI-programmering
 • Lagdelte arkitekturer - API'er og frameworks

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'videregående programmering' kan du;

 • specificere og konstruere algoritmer
 • anvende centrale designmønstre
 • anvende abstrakte datatyper ved realisering af programmer
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af designmodeller og grænseflader
 • anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
 • anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks
 • vurdere og vælge hensigtsmæssige datastrukturer til realisering af abstrakte datatyper

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'videregående programmering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Videregående programmering' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Videregående programmering

Startdato: 22-04-2024

Pris: 7.300 kr.

Tidspunkt: Hybrid undervisning om dagen (online eller i Aalborg)

Download mødeplan (pdf)

Eksamen: 17-06-2024