Modellering

Et valgfag på akademiuddannelsen i informationsteknologi

Med faget ’modellering’ får du forståelse for modellerings rolle i softwareudvikling. Du bliver i stand til at udarbejde simple begrebsmæssige modeller, som kan anvendes til både programmering og i forbindelse med databaser.

Indhold

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model

Udbytte

Når du har tager faget 'modellering' kan du:

  • fastlægge krav og udarbejde modeller for brugsmønstre
  • udarbejde begrebsmæssige datamodeller
  • skabe og kvalitetssikre databaser på baggrund af model
  • skabe og kvalitetssikre programmer på baggrund af model
  • indgå somen kompetent deltager i software- og databaseudvikling

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er intern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Modellering' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Modellering

Startdato: 01-09-2020

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften