Modellering

Tag 'modellering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget ’modellering’ får du forståelse for modellerings rolle i softwareudvikling. Du bliver i stand til at udarbejde simple begrebsmæssige modeller, som kan anvendes til både programmering og i forbindelse med databaser.

Det lærer du om

  • Begrebsmæssig modellering
  • Beskrivelser af krav og brugsmønstre
  • Transformation fra begrebsmæssig model til logisk model

Det kan du, når du er færdig

Når du har tager faget 'modellering' kan du:

  • fastlægge krav og udarbejde modeller for brugsmønstre
  • udarbejde begrebsmæssige datamodeller
  • skabe og kvalitetssikre databaser på baggrund af model
  • skabe og kvalitetssikre programmer på baggrund af model
  • indgå somen kompetent deltager i software- og databaseudvikling

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'modellering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der er intern censur og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt