Programmering

Tag 'programmering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Formålet med faget 'programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog.

Du får også kvalifikationerne til at kunne anvende et udviklingsmiljø, der er knyttet til programmeringssproget, og til centrale dele af de biblioteker, der er knyttet til sproget.

Det lærer du om

  • Grundlæggende programmering
  • Algoritmeskabeloner
  • Simple designmønstre
  • Opbygning af programmmer og/eller scripts

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'programmering' kan du;

  • anvende programmeringssprog til realisering af simple algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
  • anvende udvalgte programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
  • udarbejde programmer til simple problemstillinger
  • i samarbejde med andre deltage i programmering af mindre opgaver

Undervisning

Undervisningen foregår typisk som holdundervisning med fysisk fremmøde på Erhvervsakademi Aarhus.

Frit valg: Følg undervisningen online eller fysisk på udvalgte forløb

På udvalgte forløb kan du selv vælge, hvilke dage du vil deltage i undervisningen fysisk eller online. Undervisningen optages også, så du kan se den bagefter. De udvalgte hybridundervisningsforløb muliggør at gennemføre en hel akademiuddannelse i informationsteknologi.

I tilmeldingsboksen er forløbene markeret med ”hybrid undervisning”, og du kan se, om den fysiske undervisning ligger i Randers, Aarhus, Aalborg eller Herning. Tilbuddet om hybrid undervisning er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne Professionshøjskolen UCN Act2learn, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Aarhus. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Programmering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Programmering' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Programmering

Startdato: 28-08-2023

Pris: 4.500 kr.

Tidspunkt: 7 mandage fra kl. 17.30-21.00

Programmering

Startdato: 04-09-2023

Pris: 4.500 kr.

Tidspunkt: Hybrid undervisning om dagen (online eller i Aarhus)

Download mødeplan (pdf)

Eksamen: 09-10-2023