Videregående it-sikkerhed

Et retningsbestemt fag på akademiuddannelse i informationsteknologi 

Med 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer du dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold

 • Kryptografiske principper i praksis, herunder symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Udbytte

Når du er færdig med 'videregående it-sikkerhed' kan du;

 • anvende kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • arbejde med forskellige teknikker og standardsystemer til sikring af netværk
 • løse opgaver vha. kryptografiske standardværktøjer

Eksamen og ECTS 

'Videregående it-sikkerhed' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.  

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Videregående it-sikkerhed' er et fag på akademiuddannelsen i informationsteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Videregående it-sikkerhed

Startdato: 20-04-2021

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften