Videregående it-sikkerhed

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer du dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.

Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i relation til sikkerhedsteknologier.

Indhold

 • Kryptografiske principper i praksis, herunder symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse

Udbytte

Når du er færdig med 'videregående it-sikkerhed' kan du;

 • anvende kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
 • arbejde med forskellige teknikker og standardsystemer til sikring af netværk
 • løse opgaver vha. kryptografiske standardværktøjer

Eksamen og ECTS 

'Videregående it-sikkerhed' giver 5 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.  

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'videregående it-sikkerhed' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt