Brugerundersøgelser og UX

Tag 'brugerundersøgelser og UX' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'brugerundersøgelser og UX' bliver du introduceret til de væsentlige elementer til at skabe succesfulde brugeroplevelser, brugerundersøgelser, brugertest og optimering af brugerflow.

Du bliver i stand til at designe interaktive brugergrænseflader, der engagerer og imødekommer brugernes behov og skaber en god brugeroplevelse når de interagerer med platformen (app, hjemmeside eller anden type platform).

Det lærer du om

 • brugerundersøgelser
 • dataindsamling
 • jobs to bo done
 • informationsarkitektur
 • umodererede brugertest, modereret brugertest, gangstertest
 • prototyping

Det kan du, når du er færdig

 • indsamle, analysere og anvende empiriske data om brugere og brugssituationer
 • anvende erhvervets grundlæggende metoder, principper og teknologier til design af brugeroplevelser
 • anvende praksisnær metode til planlægning, udførelse og formidling af brugertest
 • håndtere grundlæggende udvikling og produktion af brugeroplevelser med afsæt i et givet oplæg
 • deltage i praksisnære tværfaglige arbejdsprocesser med en systematisk tilgang
 • tilegne sig nye færdigheder og teknikker inden for brugeroplevelser og UX

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'brugerundersøgelser og UX' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Brugerundersøgelser og UX' giver 10 ECTS-point.  

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Brugerundersøgelser og UX

Startdato: 05-09-2023

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)