Cloud

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter.

Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og teknologi i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger.

Indhold

  • Netværk
  • Cloud
  • Scripting
  • Virtualisering
  • Services

Udbytte

Når du har taget faget 'cloud', kan du

  • anvende mekanismer til simple virtualiserings- og cloudløsninger
  • anvende udbredte applikations- og netværksprotokoller
  • anvende arkitektur, der understøtter hel eller delvis virtualisering
  • bidrage til valg af platform og forslag til infrastruktur.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er ekstern censur, og der bedømmes efter 7-trinskalaen. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "cloud" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Cloud

Startdato: 01-11-2021

Pris: 4.000 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00