Virtual Reality programmering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'Virtual Reality programmering' får du færdigheder, så du kan anvende mønstre og skabeloner i Virtual Reality/Augmented Reality-programudvikling og anvende lagdelte arkitekturer.

Du lærer også om fundamentale algoritmer og datastrukturer, så du kan anvende det valgte sprogs programbiblioteker hensigtsmæssigt i Virtual Reality/Augmented Reality-produktioner.

Indhold

 • Grundlæggende programmering
 • Objektorienterede designmønstre
 • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer, effektivitet
 • Virtual Reality/Augmented Reality Interface-programmering
 • Sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner
 • Lagdelte arkitekturer, API’er og frameworks
 • Opsætning og konfigurering af Virtual Reality/Augmented Reality-platform, -hardware og -software

Udbytte

Når du er færdig med 'Virtual Reality programmering' kan du;

 • vælge hensigtsmæssige løsninger til realisering af Virtual Reality/Augmented Reality-oplevelser
 • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af Virtual Reality/Augmented Reality-modeller
 • anvende programbiblioteker tilknyttet det valgte programmeringssprog
 • anvende midler og værktøjer til opnåelse af kvalitetsprogrammer til Virtual Reality/Augmented Reality
 • anvende mønstre for softwarearkitektur, herunder frameworks beregnet til Virtual Reality/Augmented Reality
 • indgå som en kompetent programmør i Virtual Reality/Augmented Reality

Eksamen og ECTS

'Virtual Reality programmering' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Der er intern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Virtual Reality programmering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i informationsteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt