CRM og loyalitetsprogrammer

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Tough truth: Det er mellem 5 og 25 gange dyrere at skaffe en ny kunde, end det er at holde på en eksisterende! Det viser fx studier fra Harvard Business Review.

Nutidens forbrugere er nemlig kendt som illoyale brand-shoppere, der går efter pris frem for relation. Men du kan sagtens skabe succes med loyale kunder, hvis du opbygger et værdiskabende loyalitetskoncept og en CRM (Customer Relationship Management) strategi.

På faget 'CRM og loyalitetsprogrammer' arbejder du konkret med at opbygge og vedligeholde en kundebase, så du og din virksomhed kan opbygge varige kunderelationer.

Undervisningen er praksisorienteret, så du kan arbejde med dine egne cases.

Indhold

  • Kunderejsen og kundelivstidsværdi
  • Loyalitetsprogrammer på tværs af digitale platforme og programmer
  • Metoder til indsamling og vedligeholdelse af leads
  • Marketing automation
  • Inbound marketing
  • Kendskab til og udvælgelse af relevant software

Udbytte

Når du er færdig med 'CRM og loyalitetsprogrammer' kan du;

  • Implementere/optimere og drifte CRM og loyalitetsprogrammer, både BtB og BtC
  • Fastholde kunder igennem værdiskabende og relevante aktiviteter

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. Faget udgør 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "CRM og loyalitetsprogrammer" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i digital konceptudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt