Forandringsledelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Startdatoer

13. august 2024
7. januar 2025

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 399

Komplekse udfordringer kræver agil forandringstænkning. Med 4 dages kursus opnår du viden, der gør dig i stand til at analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen.

Det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen og den enkelte medarbejder.

Kurset gør dig i stand til at udvikle og gennemføre komplekse forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv. Du opnår teoretisk og praktisk viden til at analysere og reflektere over forandringsprocesserne i organisationen.

Derudover bliver du i stand til at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Det lærer du om

Vi arbejder med følgende nedenstående centrale temaer for forandringsledelse: 

Samfundsudviklingens betydning

 • for de arbejds- og ledelsesmæssige vilkår
 • for de organisatoriske forandringsprocesser

Forandringsprocessens natur og design

 • forskellige perspektiver og teorier
 • individfokus og psykologiske aspekter
 • gruppefokus
 • forandringens konsekvenser for grupperelationer
 • organisationsfokus
 • organisationsdesignets konsekvenser for forandringsprocessen
 • kulturelle indvirkninger og forudsætninger

Det kan du, når du er færdig

 • lederens rolle i forandringsprocessen og kompetencekrav
 • modeller til design af forandringsprocessen
 • sammenhæng mellem organisationens værdier og valg af metoder i processen
 • metoder til at understøtte forandringsprocessen

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Det vil sige, at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere.

Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer med ledelse og forandring både direkte i undervisningen og i din projektskrivning.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'forandringsledelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Forandringsledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Forandringsledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Forandringsledelse

Startgaranti

Startdato: 13. august 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven
Diplomniveau

Forandringsledelse

Startdato: 7. januar 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven