Forandringsledelse

Et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse

Formålet med faget 'forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen.

Dit udbytte

Målet med modulet er at sætte dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv . Desuden lærer du at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Indhold

På 'forandringsledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling samt forandringsledelse
 • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
 • Ledelsesroller, ledelsesopgaver, ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser

Vi arbejder med centrale temaer for forandringsledelse:

Samfundsudviklingens betydning

 • for de arbejds- og ledelsesmæssige vilkår og for de organisatoriske forandringsprocesser

Forandringsprocessens natur og design

 • forskellige perspektiver og teorier
 • individfokus og psykologiske aspekter
 • gruppefokus
 • forandringens konsekvenser for grupperelationer
 • organisationsfokus
 • organisationsdesignets konsekvenser for forandringsprocessen
 • kulturelle indvirkninger og forudsætninger

Lederens rolle og muligheder

 • lederens rolle i forandringsprocessen og kompetencekrav
 • modeller til design af forandringsprocessen
 • sammenhæng mellem organisationens værdier og valg af metoder i processen
 • metoder til at understøtte forandringsprocessen

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Det vil sige, at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer med ledelse og forandring både direkte i undervisningen og i din projektskrivning.

Eksamen og ECTS

Går du til eksamen i 'forandringsledelse', så kan du ikke også gå til eksamen i faget 'HR og proceskonsultation'. 'Forandringsledelse' afsluttes med enmundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. 'Forandringsledelse' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Forandringsledelse' er et fag på diplomuddannelsen i ledelse. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Forandringsledelse

Startdato: 26-08-2020

Opstartsgaranti

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Forandringsledelse

Startdato: 05-01-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)