Forandringsledelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Formålet med faget 'forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen.

Dit udbytte

Målet med modulet er at sætte dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv . Desuden lærer du at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Indhold

På 'forandringsledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling samt forandringsledelse
 • Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder
 • Ledelsesroller, ledelsesopgaver, ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser

Vi arbejder med centrale temaer for forandringsledelse:

Samfundsudviklingens betydning

 • for de arbejds- og ledelsesmæssige vilkår og for de organisatoriske forandringsprocesser

Forandringsprocessens natur og design

 • forskellige perspektiver og teorier
 • individfokus og psykologiske aspekter
 • gruppefokus
 • forandringens konsekvenser for grupperelationer
 • organisationsfokus
 • organisationsdesignets konsekvenser for forandringsprocessen
 • kulturelle indvirkninger og forudsætninger

Lederens rolle og muligheder

 • lederens rolle i forandringsprocessen og kompetencekrav
 • modeller til design af forandringsprocessen
 • sammenhæng mellem organisationens værdier og valg af metoder i processen
 • metoder til at understøtte forandringsprocessen

Sådan arbejder vi

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring. Det vil sige, at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer med ledelse og forandring både direkte i undervisningen og i din projektskrivning.

Eksamen og ECTS

Går du til eksamen i 'forandringsledelse', så kan du ikke også gå til eksamen i faget 'HR og proceskonsultation'. 'Forandringsledelse' afsluttes med enmundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. 'Forandringsledelse' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "forandringsledelse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Forandringsledelse

Startdato: 13-01-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)