Videnskabsteori og metode

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Videnskabsteori og metode er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen. Det giver en baggrund for at kunne sætte de nyeste udviklinger i perspektiv; både historisk og filosofisk. Vi arbejder med, hvordan paradigmeskift påvirker måden, vi forholder os til alle aspekter af menneskelig interaktion.

Videnskabsteori og metode danner baggrund for research og analyser af høj kvalitet. Vi afsøger forskningsmæssige positioner og problemstillinger og får et nyt perspektiv på den digitale udvikling, vi ser lige nu.

Indhold

  • Videnformer, videnskabsteori og forskningsmetode
  • Positivisme
  • Socialkonstruktivisme
  • Fænomenologi
  • Hermeneutik
  • Paradigmer og paradigmeskift

Udbytte

Når du er færdig med 'videnskabsteori og metode' kan du;

  • have alternative perspektiver på at lave brugerundersøgelser af høj kvalitet
  • reflektere på et højt abstraktionsniveau
  • udfordre din egen position og faglighed
  • udfordre din organisation på måden, I arbejder med data og research

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. 'Videnskabsteori og metode' udgør 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "videnskabsteori og metode" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i digital konceptudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Videnskabsteori og metode

Startdato: 12-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)