Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed

Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig som studerende til at identificere, analysere og reflektere over en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved anvendelse af teori og metode.

Den studerende skal kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling.

Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed, der som oftest er den studerendes eget arbejdssted.

Afgangsprojektet afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Afgangsprojektet svarer til 15 ECTS-point.

Intromøde på startdatoen

På startdatoen for afgangsprojektet holder vi et intromøde, hvor det er vigtigt, at du deltager.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Afgangsprojekt - bæredygtig virksomhed

Startdato: 25-01-2022

Opstartsgaranti

Pris: 15.200 kr.

Tidspunkt: Dag

Intro-møde kl. 9-12