Content marketing

Et valgfag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Lær hvordan du får fokus væk fra salg og Call to action- knapper, tilbyd i stedet din kunde indhold, der giver værdi. Værdi i form af viden og information – der underholder, uddanner eller på anden måde giver indsigt.

Faget 'content marketing, handler om at udvikle strategier og lære metoder til at skabe effektivt indhold, og hvordan det påvirker SEO og brugeroplevelsen. Du går fra faget med redskaber til at analysere og vurdere eksisterende indhold og selv skrive og skabe nyt.

Indhold

  • Content i sammenhæng med SEO for b2b og b2c
  • Forståelse af målgrupper
  • Digital storytelling og virkemidler
  • Formidling og forståelse af paid, owned og earned media
  • Opfølgning på indhold via måling og brug af sociale medier

Udbytte

Med 'content marketing' opnår du kompetencer til at kunne;

  • forbedre det nuværende indhold på din virksomheds hjemmeside og sociale medier
  • bruge skrevet og visuelt indhold strategisk
  • planlægge indhold, implementere det og handle på det i sammenhæng med virksomhedens mål.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Content marketing’ udgør 5 ECTS-point

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Content marketing' er et fag på diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt