Teknologisk konceptudvikling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Her lærer du at udnytte mulighederne for at udvikle teknologiske løsninger på tværs af platforme, så løsningerne også er fremtidssikrede.

Vi dykker ned i den nyeste viden om teknologiske trends, muligheder og brugen af digitale
devices og platforme, så du får styr på, hvordan man udvikler konceptuelle løsninger i forhold til implementering og aktivering.

Når vi arbejder med teknologier og koncepter, lærer du samtidig om de vigtigste sikkerhedsaspekter  - og naturligvis de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at integrere nye tendenser og teknologier i forskellige koncepter.

Indhold

  • Teknologiske trends, muligheder og brugen af digitale devices og platforme på tværs af platforme
  • Det forretningsmæssige potentiale ved at integrere nye tendenser og teknologier i forskellige koncepter
  • Udvikling af konceptuelle løsninger i forhold til implementering og aktivering
  • Den nyeste viden om væsentlige sikkerhedsaspekter ved anvendelse af udvalgte teknologier
  • Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede projekter med fokus på at skabe koncepter på tværs af forskellige teknologier og platforme - med anvendelse af nye trends.

Udbytte

Når du er færdig med 'teknologisk konceptudvikling', kan du:

  • udarbejde konceptmodeller, der integrerer teknologier og evt. forskellige platforme
  • vurdere de vigtigste problemstillinger inden for nye trends og teknologier i forhold til en konkret markedsføringsstrategi eller et digitalt koncept, ligesom du kan begrunde og vælge de relevante løsningsmodeller
  • reflektere over forretningsmæssige muligheder ved at integrere nye tendenser og teknologier i koncepter
  • kommunikere om nye trends til kolleger, samarbejdspartnere og kunder.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Teknologisk konceptudvikling' giver dig 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "teknologisk konceptudvikling" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i digital konceptudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt