Kreativitet på tværs af fagområder

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Digitale koncepter handler ikke kun om at finde den rette teknologi. Succesen er lige så afhængig af, om konceptet bygger på den rigtige kreative løsning.

På dette fag lærer du at facilitere den kreative udviklingsproces bag de digitale koncepter, der er helt afgørende for, om det skaber værdi for kunden - fx ved at udvikle en adfærdsændrende løsning.

Vi tager udgangspunkt i antropologisk metode, så du får den nyeste viden om kreativitet og metoder til kreativ udvikling i teams.

Indhold

 • Værdiskabelse for kunderne gennem kreativ udvikling af adfærdsændrende løsninger på
  tværs af siloer/afdelinger med udgangspunkt i antropologisk metode - og på tværs af teknologier og
  medieplatforme
 • Antropologisk metode i forhold til kreativ udvikling, også i teams
 • Integration af tværgående kreative løsninger
 • Videreudvikling af din egen praksis omkring kreativitet og innovation

Udbytte

Når du er færdig med 'kreativitet på tværs af fagområder', kan du:

 • bruge antropologiske metoder
 • udvælge og bruge relevante metoder til at skabe kreativitet og innovation i teams, og vurdere nytteværdien af løsningsforslag
 • facilitere processer med at skabe kreativitet og tværgående løsninger, der overskrider silotænkning 
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede projekter med fokus på kreativitet og indsigt, du især har opnået gennem antropologiske undersøgelser

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave med et mundtligt forsvar. ’Kreativitet på tværs af fagområder' giver dig 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Kreativitet på tværs af fagområder" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i digital konceptudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt