Organisation, udvikling og samskabelse

Tag 'Organisation, udvikling og samskabelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Formål med 'organisation, udvikling og samskabelse' er, at du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

’Organisation, udvikling og samskabelse’ er et forløb, der strækker sig over ca. tre måneder.

Det lærer du om

Det er målet, at du som leder skal kunne:

 • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
 • Vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
 • Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
 • Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner
 • Lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Det kan du, når du er færdig

 • Kendskab til organisationers opbygning og struktur, så du kan udvikle strategier for udviklingsprocesser i samspil med omverdenen.
 • Grundlæggende viden om organisationskultur og dens betydning
 • Organisatoriske udviklingsfaser og deres betydning for struktur, kultur og processer
 • Kompetencer til ledelse af strategiprocesser og organisatorisk udvikling
 • Indblik i ledelsesværktøjer til økonomisk styring
 • Metoder til udvikling af organisationen, herunder social kapital, lean og læring i organisationer
 • Forandringsledelse og meningsskabelse

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Organisation, udvikling og samskabelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'organisation, udvikling og samskabelse' med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 15 siders opgave. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Organisation, udvikling og samskabelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Organisation, udvikling og samskabelse

Startdato: 13-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 13.380 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Organisation, udvikling og samskabelse

Startdato: 13-03-2024

Pris: 13.380 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)