Organisation, udvikling og samskabelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Næste start

11. september 2024

Pris fra

14.280 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 425

Opnå kompetencer til at arbejde reflekteret i samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på at realisere organisationens mål.

Kurset strækker sig over ca. tre måneder, og giver dig som leder følgende viden:

 • kendskab til organisationers opbygning og struktur til at udvikle strategier for udviklingsprocesser i samspil med omverdenen
 • grundlæggende viden om organisationskultur og dens betydning
 • organisatoriske udviklingsfaser og deres betydning for struktur, kultur og processer
 • kompetencer til ledelse af strategiprocesser og organisatorisk udvikling
 • indblik i ledelsesværktøjer til økonomisk styring
 • metoder til udvikling af organisationen - social kapital, lean og læring i organisationer
 • forandringsledelse og meningsskabelse

Du kan tage organisation, udvikling og samskabelse som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse, der er på niveau med en HD 2. del.

6 kursusdage med oplæg, dialog og sparring

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 10 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

Det kan du, når du er færdig

Efter 4 dages kursus kan du som leder:

 • indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
 • vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
 • udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
 • perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner
 • lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Organisation, udvikling og samskabelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter kurset med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 15 siders opgave. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

'Organisation, udvikling og samskabelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Organisation, udvikling og samskabelse

Startgaranti

Startdato: 11. september 2024

Tidspunkt: 6 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 14.280 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven