Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 15 ECTS

Næste start

27. august 2024

Pris fra

15.600 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Digital Konceptudvikling 23 589

Diplomuddannelsen i digital konceptudvikling

Du afslutter diplomuddannelsen med dit afgangsprojekt. Afgangsprojektets emne skal være inden for uddannelsens faglige område og med projektet skal du dokumentere opfyldelse af uddannelsens mål.

Vejledning

Du får en personlig vejleder på dit projekt. Vejlederens rolle er at være en støtte omkring fremdriften i dit projekt og er en person, du kan sparre med omkring både indhold og form. Du aftaler møder med din vejleder, hvor I enten mødes på Ringvej Syd, over telefonen eller online.

Intromøde på startdatoen

På startdatoen for afgangsprojektet holder vi et intromøde, hvor det er vigtigt, at du deltager.

Processen omkring afgangsprojektet

Din problemstilling skal godkendes af Erhvervsakademi Aarhus - i praksis af din vejleder. Du kan enten udarbejde dit afgangsprojekt alene, eller i en gruppe med maksimalt 3 studerende.

I dit projekt skal du gennem din valgte problemstilling anvende teorier og metoder indenfor området. Du skal inddrage research og andet empirisk materiale til løsning af problemstillingen.

Yderligere formelle krav udleveres af Erhvervsakademi Aarhus.

Eksamen og ECTS

Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver.

Du afslutter forløbet med en skriftlig opgave på max 40 sider og med et mundtligt forsvar. Afgangsprojektet udgør 15 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Afgangsprojekt - Digital konceptudvikling

Startgaranti

Startdato: 27. august 2024

Tidspunkt: Online intro-møde kl. 9.00-11.00

Pris: 15.600 kr.

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven