Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0371

Erhvervsakademi Aarhus får uddannelsernes Michelinstjerne nummer to

Som en af de første institutioner i Danmark har Erhvervsakademi Aarhus netop fået sin anden positive institutionsakkreditering. Med den har studerende og kursister en garanti for, at de får uddannelser af høj kvalitet og kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Dobbelt bestået.

Som det første erhvervsakademi og den første videregående uddannelsesinstitution i Jylland har Erhvervsakademi Aarhus netop fået en positiv institutionsakkreditering.

Kvalitetsstempel

Det er det bedste danske kvalitetsstempel, en uddannelsesinstitution kan opnå og kan sammenlignes med, når en restaurant tildeles en Michelin-stjerne.

”Det betyder en stor sikkerhed, når man vælger vores uddannelser. Studerende kan være sikre på, at vælger de os, får de undervisning af høj kvalitet og uddannelser, der er i tråd med erhvervslivets behov,” siger rektor Anne Storm Rasmussen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Stærk kvalitetskultur og velfungerende system til kvalitetssikring

Blåstemplingen er opnået - nu for 2. gang - fordi Erhvervsakademi Aarhus formår at sikre sine uddannelsers kvalitet og relevans gennem en løbende dialog med studerende, dimittender, aftagere og virksomheder.

Det ekspertpanel, der har undersøgt erhvervsakademiets kvalitetssystem, skriver i deres indstilling:

''Kvalitetsarbejdet på Erhvervsakademi Aarhus er systematisk og velfungerende. Der er en høj grad af engagement og ansvar i forbindelse med kvalitetssikringsarbejdet på alle niveauer. ... Erhvervsakademiet omsætter sin viden fra en tæt dialog med aftagere, dimittender og censorer i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne.”

Stigende søgning til erhvervsakademiets uddannelser, de studerendes positive vurdering af uddannelsernes kvalitet og en høj beskæftigelsesgrad har også været medvirkende til ekspertpanelets blåstempling.

Mindre styring, mere egenkontrol

Alle videregående uddannelser kan søge om at blive institutionsakkrediteret. Modellen fungerer i stil med Fødevarestyrelsens smiley-ordning, der lægger stor vægt på egenkontrol.

Med den positive institutionsakkreditering får Erhvervsakademi Aarhus færre tilsyn og mindre styring fra ministeriel side.

Det betyder, at akademiet kan reagere væsentligt hurtigere på omverdens krav til nye kompetencer. Og få mere ro til at koncentrere sig om kerneopgaven – at udvikle højkvalitetsuddannelser.

Erhvervsakademiet fik sin første positive institutionsakkreditering i januar 2016.