Guide: Skal jeg vælge efteruddannelse på akademi- eller diplomniveau?

Er du i tvivl, om din efteruddannelse skal være på akademi- eller diplomniveau? Overvej disse 6 spørgsmål – og bliv klædt på til at træffe et valg med udgangspunkt i din situation.

Du leder efter den helt rigtige efteruddannelse. Men en del fag og kurser findes både som akademi- og diplomfag – og hvilket skal du så vælge?

Valget kommer blandt andet an på din erfaring, din uddannelsesbaggrund og dine ønsker til, hvad du vil opnå med uddannelsen.

I guiden stiller vi dig 6 spørgsmål, du bør overveje, når du skal vælge efteruddannelse eller et kursus på det rette niveau.

Inden du læser videre, så husk: Ingen passer præcis til det ene eller det andet niveau. Og ét niveau er ikke bedre end et andet. Du skal vælge det niveau, der passer til netop din situation - og det bliver du klogere på i denne guide.

Uanset, om du vælger en uddannelse på akademi- eller diplomniveau, tager efteruddannelsen udgangspunkt i cases fra din hverdag på jobbet.

Det betyder, at du ikke knækker halsen på efteruddannelse, fordi du arbejder med det, du selv er ekspert i, og du kan bruge de nye kompetencer og værktøjer med det samme.

Video: Brug 15 sek. og lær niveauerne at kende - inkl. HD

1. Har du allerede erfaring med det fagområde, du vil efteruddanne dig inden for?

Med efteruddannelse kan du enten få helt nye kompetencer og værktøjer – eller du kan blive endnu dygtigere til det, du arbejder med i forvejen.

Hvis du ikke har erfaring inden for det fagområde, du vælger, så er et akademifag oplagt for dig. Det er relevant, hvis du vil i gang med et karriereskifte. Eller du har brug for helt nye, specifikke kompetencer i dit nuværende job.

Hvis du allerede har erfaring inden for det fagområde, du vil efteruddanne dig indenfor, så er et diplomfag oplagt for dig. Du skal have bygget oven på noget, du kan i forvejen. Eller du vil gerne dykke dybere ned i et fagområde, du kender godt.

2. Hvilke kompetencer har du brug for her og nu – og i fremtiden?

Overvej, hvad du gerne vil kunne, når du er færdig med din efteruddannelse. Det har betydning for, om du skal vælge akademi- eller diplomuddannelse.

Er der noget helt konkret, du skal have lært? Har du brug for specialistkompetencer, du kan bruge operationelt her og nu? Så vælg et akademifag.

På et akademifag får du nye værktøjer til at løse opgaver, du ikke kan løse i dag. På et akademifag tager vi udgangspunkt i dine opgaver. Herefter lærer du ny teori og analyserer dig frem til, hvordan din opgaveløsning bliver bedre.

Vil du være mere strategisk inden for fagområdet? Så vælg et diplomfag.

På et diplomfag oplever du et højere abstraktionsniveau, og du får generiske værktøjer, du kan anvende på tværs af dine konkrete opgaver. På et diplomfag lærer du ny teori og sætter den i spil i forhold til dine egne opgaver. Du får kompetencer, så du kan træffe beslutninger på baggrund af dine analyser og dermed yderligere kvalificere din opgaveløsning.

3. Opfylder du de formelle adgangskrav?

På et erhvervsakademi kan du uddanne dig, uanset om du har en boglig forhistorie eller ej.

For at kunne blive optaget på et akademifag skal du normalt have:

  • relevant erhvervserfaring
  • en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne.

For at kunne blive optaget på et diplomfag skal du have:

  • relevant erhvervserfaring
  • mindst en erhvervsakademiuddannelse (kort videregående uddannelse - KVU) eller en akademiuddannelse (videregående voksenuddannelse - VVU).

Opfylder du ikke adgangskravet til dét, du vil? Så kan du få en individuel vurdering af, om din uddannelses- og erhvervserfaring er nok til, at du kan tage faget. Kontakt os – så ser vi på din situation.

På et erhvervsakademi er der mange forskellige mennesker, som mødes om interessen for et fag. På efteruddannelse bidrager man med hver sin baggrund.

Har du en videregående uddannelse i forvejen (og erhvervserfaring), så har du frit valg mellem niveauerne. Men det betyder ikke, at du automatisk skal vælge diplomniveauet. Overvej de andre 5 spørgsmål, inden du vælger – fx din erfaring, og hvilke kompetencer du har brug for.

4. Skal du have et uddannelsesniveau på CV’et, du ikke har i forvejen?

En hel akademi- eller diplomuddannelse består af ca. 7 forskellige fag og et afgangsprojekt. Det kan du klare på 2-3 år – og så har du opnået reel opkvalificering til et nyt uddannelsesniveau, du kan skrive på CV’et.

Har du brug for et bestemt uddannelsesniveau, så er valget nemt.

En hel akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

En hel diplomuddannelse er på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. 

På et erhvervsakademi kan du uddanne dig "opad", så du får et nyt kompetenceniveau. Du kan også efteruddanne dig i bredden, så du får specifik viden på et eller flere bestemte områder.

Har du ikke brug for en hel uddannelse? Så kan du sagtens tage et eller flere fag som selvstændige kurser. Du lærer noget konkret og får inspiration her og nu – og inden for de næste 6 år kan du altid bruge faget som led i en hel uddannelse.

Selvom du allerede er højtuddannet, er du ikke ”for klog” til hverken akademi- eller diplomfag. Som højtuddannet har du stadig brug for opdateret viden og de nyeste teorier og tendenser – eller specialistviden inden for et område, du ikke er uddannet til i forvejen.

5. Er du stærk på teoretisk læsning og et højt refleksionsniveau?

På et diplomfag er der mere læsestof end på et akademifag.

På et diplomfag får du undervisning i akademisk metode og videnskabsteori. Det får du ikke på et akademifag.

På et diplomfag skal du bidrage med et højt refleksionsniveau. Du skal kunne tilegne dig ny viden og anvende den til at optimere din opgaveløsning. På et akademifag er det mere de konkrete værktøjer, der er i fokus.

Er du utryg ved at skulle på skolebænken igen? Eller frygter du eksamen?

Vores erfaring er, at din motivation og selvsikkerhed vokser, når du først starter på et selvvalgt fag, hvor du ved, hvad du skal bruge det til bagefter.

Og til eksamen på et akademi- eller diplomfag handler det som regel om din egen virksomhed, som du jo er ekspert i.

Du kan også starte med et 2 dages-kursus i studieteknik, hvor du får studie- og eksamensteknikker og lærer at bruge din tid effektivt.

6. Har du også overvejet at starte på HD 2. del eller en MBA?

Hvis ikke – så spring bare videre til næste afsnit.

Hvis du overvejer at tage HD 2. del – eller på sigt at få en MBA eller en kandidat- eller masteruddannelse? Så stop lige op og overvej diplomniveauet.

En diplomuddannelse er på niveau med en bacheloruddannelse. Diplomuddannelse er derfor et stærkt alternativ til HD 2. del. På en diplomuddannelse er fokus tæt på din praksis, og dine nye kompetencer er direkte brugbare i din hverdag på jobbet.

Hvis du senere vil bygge videre på din diplomuddannelse, så er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse. 

Er du i tvivl? Tag en snak med en uvildig karrierevejleder

Uanset din uddannelsesbaggrund og erfaring – og hvad du drømmer om at bruge dine nye kompetencer til – så kan et erhvervsakademi hjælpe dig med at afklare dine muligheder og den fleksibilitet, der er i mange efteruddannelser.

Hvis du er i tvivl, så tag en uforpligtende snak med en karrierevejleder.

Dem, du møder på Erhvervsakademi Aarhus, er alle uddannede vejledere. De vejleder professionelt og uvildigt med udgangspunkt i dig og din situation. 

Tag dine svar på de 6 spørgsmål med til dem – så kan I sammen afklare dine behov og få valgt den efteruddannelse, som giver dig de bedste kort på hånden.