Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

26. august 2024

Pris fra

6.020 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 382

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og FNs verdensmål. Disse begreber skal alle virksomheder og organisationer forholde sig til, og det er en ledelsesopgave at vurdere hvordan og hvornår.

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i virksomhedens værdikæde – lige fra produktudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. 

På dette kursus undersøger du din ledelsesopgave og udvikler dine ledelseskompetencer ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse.

Du lærer også at kommunikere bæredygtighedsforståelsen til din virksomhed, og at forankre den bredt.

Tag ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse på niveau med en HD 1. del.

Det lærer du om

  • bæredygtighed set ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv
  • centrale teorier, begreber og modeller om bæredygtighed med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum
  • koblingen mellem læring og handling i den bæredygtige omstilling

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget kurset, kan du:

  • indgå i ledelsen af den bæredygtige omstilling i din organisation
  • skabe netværk og etablere konkrete samarbejder om bæredygtighed
  • analysere egen organisations ambitionsniveau, kapacitet og udviklingsbehov inden for bæredygtighed
  • understøtte organisationen med at identificerer og finde konkrete og praktiske løsninger på bæredygtighedsudfordringer
  • udpege og bruge centrale teorier og metoder om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis
  • arbejde med egen kompetenceudvikling inden for ledelse af bæredygtighed

Kombinér med kurset bæredygtig forretningsforståelse

Du kan med fordel tage dette kursus sammen med det beslægtede kursus i bæredygtig forretningsforståelse. 

Tilsammen giver de to kurser en grundig forståelse for de merkantile og ledelsesmæssige aspekter af bæredygtighed i en virksomhed. Vi har lagt de to kurser i kalenderen, så du kan tage dem lige efter hinanden.

De to kurser giver hver 5 ECTS-point, og de kan begge bruges som valgfag på en hel akademiuddannelse.

Se datoer og indhold på kurset bæredygtig forretningsforståelse

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som  en del af en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå på andre akademiuddannelser.

Kurset 'ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling' er baseret på faget ledelse af bæredygtig udvikling fra studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 min. kombineret med et praktisk produkt og en disposition. Bedømmelsesgrundlaget er en samlet helhedsvurdering af det praktiske produkt, dispositionen og den mundtlige præstation.

Der gives én samlet karakter og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling giver 5 ECTS-point. 

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Ledelse og facilitering af bæredygtig udvikling

Startdato: 26. august 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 6.020 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 24. oktober 2024

Gå til kurven