Teamledelse

Tag 'teamledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Vil du styrke dine kompetencer som leder og blive bedre til at lede processer og tiltag, der udvikler teamsamarbejde, effektivitet og præstation, så er teamledelse et godt valg for dig.

Målgruppe

Teamledelse er for dig, der har ansvaret for et eller flere teams eller som på anden vis i det daglige arbejde med at understøtte teams i deres opgaveudførelse, samarbejde og udvikling. Du kan være leder, projektleder, koordinator, souschef eller have en anden nøglefunktion i din virksomhed.

Gå direkte til tilmelding

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag og praksis, som gennem forløbet belyses og udvikles ved hjælp af fagets teorier og metoder. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv, nysgerrig og bidrager med egne erfaringer. Undervisningen foregår i en vekslen mellem oplæg, dialog, gruppeøvelser, refleksion og afprøvning hjemme i egen praksis.

Det lærer du om

 • hvad det vil sige at lede og udvikle et team
 • hvordan team og teamsamarbejde kan forstås og udvikles
 • hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling i teams
 • opbygge forståelse for og håndtering af teamdynamikker og processer
 • skabe et reflekteret grundlag ift. etik og roller i teams

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'teamledelse', kan du:

 • varetage rollen og vigtige funktioner som teamleder i praksis
 • analysere, forstå og håndtere praksisnære problemstillinger i team
 • udvikle og tilpasse gruppeprocesser i både mindre og større grupper
 • identificere og påvirke forskellige teamroller og skabe den rette udvikling i teamet
 • skabe udvikling for dig selv som teamleder
 • understøtte lærings- og teambaserede miljøer i og imellem teams i din virksomhed

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'teamledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase. Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Teamledelse' giver 5 ECTS-point.  

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Teamledelse

Startdato: 24-10-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Teamledelse

Startdato: 11-04-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)