Projektledelse

Tag 'projektledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Målgruppe

Faget 'projektledelse' er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere.

Det lærer du om

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller
 • Agile projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Projektorganisation
 • Projektteamet
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'projektledelse', kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
 • analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine erfaringer. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager.

Din læring sker ved at foretage analyser og vurdere praksisnære problemstillinger inden for projektledelse. Dette sker både individuelt og i etablerede netværksgrupper i undervisningen.

Suppler med PRINCE2® Foundation

Som et brugbart supplement til faget 'projektledelse' kan du tage kurset 'PRINCE2® Foundation'. Her lærer du om projektstyringsmetoden PRINCE2® og får mulighed for at bestå den anerkendte PRINCE2® Foundation-eksamen.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'projektledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget 'projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 'Projektledelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 04-09-2023

Opstartsgaranti

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Download mødeplan (pdf)

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 12-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 08-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 28-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)