Coaching og konflikthåndtering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Vil du blive bedre til at forstå og håndtere konflikter, og være med til at forbedre kommunikationen og skabe et godt arbejdsklima i din virksomhed, så er coaching og konflikthåndtering noget for dig.

Målgruppe

Coaching og konflikthåndtering er for dig, der har behov for og lyst til aktivt at arbejde med og udvikle sine evner inden for konflikthåndtering. Du kan være leder, projektleder, medarbejder i HR-funktioner, tillidsrepræsentant eller have en anden nøglefunktion i din virksomhed.

Udbytte

Når du er færdig med 'coaching og konflikthåndtering', kan du:

  • analysere, håndtere og forstå konflikter og konflikttyper og hvad der ligger bag vores handlinger
  • forstå de psykologiske processer omkring kommunikation og konflikter, hvorfor der opstår konflikter, og hvordan et konfliktforløb ser ud og hvordan det kan håndteres
  • anvende din viden til at skabe højere performance og bedre arbejdsklima i virksomheden
  • bruge fagets teorier og metoder til at udvikle og håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag

Sådan arbejder vi

'Coaching og konflikthåndtering' er et værktøjsorienteret fag, der skal styrke dine kompetencer til at analysere og arbejde med konflikter.

Du kommer løbende til at afprøve fagets konkrete anvendelighed i studiegrupper, hvor du får mulighed for individuelt og i gruppeprocesser at træne de nye værktøjer og metoder.

Eksamen og ECTS

Faget giver 10 ECTS-point. Du afslutter med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase på 2 normalsider. Du får en karakter efter 7-trins-skalaen.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "coaching og konflikthåndtering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 06-09-2021

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Aften

Download mødeplan (pdf)

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 10-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)