Kompetenceudvikling

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

3. september 2024

Pris fra

9.510 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
HR 963

Skab sikker grund under fødderne, når du skal arbejde med at løfte konkrete kompetenceudviklingsopgaver i din egen virksomhed eller organisation på 7 kursusdage.

Medarbejderne i en virksomhed er en afgørende og strategisk ressource, som skal værnes om og videreudvikles på.

Det stiller krav til den nødvendige kompetenceudvikling i virksomheden.

På kurset opnår du et stærkt fundament med viden om centrale emner inden for planlægning, gennemførelse og evaluering af kompetenceudviklingsaktiviteter. 

Emnerne belyses fra mange vinkler, hvor vi arbejder både på virksomhedsniveau, afdelingsniveau og individniveau. 

Med kurset får du svar på spørgsmål som:

  • Hvordan lærer vi? Inkl. grundlæggende forståelse af læringsteorier.
  • Hvordan identificerer vi de relevante behov? Og hvordan måler vi effekten?
  • Hvad er forskellen på læring på skolebænken og læring på jobbet?
  • Hvilken rolle har en HR-aktør som læringsfacilitator?

Tag som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse på niveau med en HD 1. del.

Bliv klædt på til rollen som læringsfacilitator

Med kurset i kompetenceudvikling opnår du konkrete værktøjer, der gør dig i stand til at facilitere læringsprocesser - både de store og de små.

Som læringsfacilitator er du med til at sikre at virksomheden ligger inde med de nødvendige human ressources, så medarbejderne er rustet med de rette kompetencer og vidensgrundlag til at løfte kerneopgaverne.

Kurset er for dig, som arbejder med HR som fx HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent og lignende.

Eller for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver fx som leder, konsulent eller foreningsprofessionel.

Kurset er også relevant for dig, som ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 10 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

7 kursusdage med teori, oplæg og sparring ud fra dine egne HR-opgaver

På de 7 dage arbejder du med dine egne aktuelle HR-opgaver fra din hverdag, og får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Undervisningen sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Der er både oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i grupper.

Teorierne perspektiverer vi løbende til praktiske eksempler, så du kan bruge din nye viden til at styrke virksomhedens aktiviteter inden for kompetenceudvikling.

Med kurset får du:

  • styr på at facilitere læreprocesser
  • værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklingsaktiviteter i din virksomhed
  • viden om, hvad der virker (og hvad der ikke virker), når du skal lykkes med at skabe læringsprocesser i virksomheden
  • grundlæggende viden om læringsteori, herunder hvordan man lærer bedst muligt
  • idéer til, hvordan du kan skabe læring på jobbet - effektivt og billigt
  • kort sagt kvalifikationer, så du kan gennemføre målrettet kompetenceudvikling til din virksomhed, herunder effektsikring og effektmåling

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage kompetenceudvikling som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i HR.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Forløbet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt på max 8 sider.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. 

 Kompetenceudvikling giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Kompetenceudvikling

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 16. januar 2025, 17. januar 2025

Gå til kurven