Det strategiske lederskab

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

27. august 2024

Pris fra

8.910 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 1603

Tag 'det strategiske lederskab' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'det strategiske lederskab' styrker du din ledelsesmæssige handlekraft og udvikler evnen til at forstå, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver.

Det er en fordel, at du på forhånd har gennemført 'ledelse i praksis' og 'organisation og arbejdspsykologi'. Det er dog ikke påkrævet.

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Strategiske teorier og modeller
  • Strategisk analyse, udvikling og implementering
  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • Processer, der skaber ejerskab og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen
  • Forandringsprocesser og forandringsledelse
  • Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'det strategiske lederskab' kan du;

  • foretage strategisk analyse og lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau i relation til den aktuelle sammenhæng
  • udvikle din egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med strategiarbejdet
  • deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved at bidrage med input til strategien, og ved i egen afdeling at gennemføre strategiunderstøttende forandringer, fx i form af kompetenceudvikling og forandringsledelse.
  • udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der bidrager til sammenhængskraften i organisationen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'det strategiske lederskab' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig projektrapport og en mundtlig eksamen, der har afsæt i projektrapporten.

Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

'Det strategiske lederskab' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Akademiniveau

Det strategiske lederskab

Startdato: 27. august 2024

Tidspunkt: Dag

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven