Lederens forretningsforståelse

Tag 'lederens forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med lederens forretningsforståelse får du kompetencer, så du bliver i stand til at anvende økonomiske data som ledelsesværktøj. Med udgangspunkt i de økonomiske data får du styrket dit grundlag for at træffe strategiske beslutninger i virksomheden, og du bliver i stand til at udarbejde og vurdere konkrete investerings– og finansieringsforslag.

Målgruppe

Lederens forretningsforståelse er for nuværende og kommende ledere, der gerne vil forstå virksomhedens økonomiske sammenhænge og kunne anvende økonomiske data i ledelsesmæssige beslutninger.

Budgetopfølgninger og økonomiske rapporteringer er blevet en større del af min hverdag. 10-20 pct. af min tid er relateret til noget omkring økonomi, Efter at have taget dette valgfag forstår jeg bedre de termer og talemåder, der anvendes inden for virksomhedsøkonomi. Det hjælper mig, når jeg holder mine månedlige rapporteringsmøder. Nu har jeg noget nemmere ved at lave budgetopfølgninger og læse regnskaber - det er en kæmpe hjælp.

Mikkel Holst Andersen, produktionschef, Johnson Controls

Det lærer du om

  • Lederens behov for økonomisk information
  • Resultatopgørelse, balance og likviditet
  • Anvendelse af nøgletal
  • Likviditetsanalyser og –styring
  • Investerings– og finansieringsanalyser

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'lederens forretningsforståelse' kan du;

  • forstå begreber som fx likviditet, driftskapital, omsætningshastigheder og nøgletal
  • definere behovet for økonomiske data for at sikre et korrekt beslutningsgrundlag for ledelsesbeslutninger
  • læse et årsregnskab og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelse, balance og likviditet
  • vurdere forskellige former for økonomirapporteringer og vælge blandt forskellige beslutningsforslag

Sådan er undervisningen

Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv i undervisningen og bidrager med dine egne erfaringer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Lederens forretningsforståelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Lederens forretningsforståelse' giver 10 ECTS point. Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis, der er en kort skriftlig opgave. Derefter skal du til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i synopsen. Du får karakter efter 7-trins-skalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Lederens forretningsforståelse

Startdato: 25-01-2023

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)