Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

23. august 2024

Pris fra

8.360 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Ledelse 075

Afgangsprojektet er et forløb over ca. 5 måneder, der afslutter akademiuddannelsen i ledelse.

Afgangsprojektet er et obligatorisk fag på uddannelsen. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Indhold

Afgangsprojektet er kronen på værket på din akademiuddannelse i ledelse, hvor indholdet på alle foregående fag sættes i spil. Når du er nået til afgangsprojektet, har du gode forudsætninger for at identificere en bredere ledelsesmæssig problemstilling, og vurdere hvilke handlinger der kan foretages, så de giver succes for dig og din virksomhed.

Omdrejningspunktet for faget er analyse af en selvvalgt problemstilling, der efter en indføring i metodediscipliner m.v. resulterer i et afslutningsprojekt. Ud over metodeundervisning vil du få individuel vejledning. Vi prioriterer endvidere, at deltagerne får tid til indbyrdes sparring og coaching.

Udbytte

Når du er færdig med 'afgangsprojektet' kan du;

  • identificere, formulere, afgrænse, beskrive, analysere og vurdere en større relevant problemstilling inden for ledelsesfeltet
  • arbejde med dataindsamling og anvende solide teorier og metoder i praksisnære problemløsninger
  • præsentere i rapportform
  • vise, at du nu er i stand til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at løse praksisnære og komplekse ledelsesmæssige problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. I starten af forløbet tager undervisningen sigte på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger. Efterfølgende vil der være fokus på vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper. Endvidere er der i en vis udstrækning mulighed for at inddrage aktiviteter, der udspringer af ønsker fra deltagerne.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det skriftlige afgangsprojekt.

Det skriftlige afgangsprojekt har et omfang på maksimum 25 normalsider. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt.

Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Afgangsprojekt

Startdato: 23. august 2024

Tidspunkt: Dag

Pris: 8.360 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven