Personalejura

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

6. september 2024
18. februar 2025

Pris fra

6.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 571

Opnå faglig ballast til at håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

Personalejura er for dig, der arbejder med personaleforhold inden for fx HR, ledelse eller foreningsområdet, og som har brug for en faglig ballast, når du skal håndtere opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderforhold og afskedigelser.

Du opnår kompetencer til at -medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.

På kurset bliver du blandt andet introduceret til:

 • kollektiv arbejdsret
 • regler for ansættelsesforhold
 • overenskomster
 • det fagretslige system
 • forskellige lønmodtagergrupper
 • medarbejderes og arbejdsgiveres forpligtelser i et ansættelsesforhold - både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede

Tag personalejura som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse på niveau med en HD 1. del.

Lær om retsregler som personalejura og ansættelsesret

Vi arbejder med de centrale retsregler, som regulerer et ansættelsesforhold. Du får konkret erfaring med alle faser af en ansættelse, og du kan direkte anvende din nye viden i praksis i din organisation.

Personalejura er koncentreret om reguleringen af det enkelte ansættelsesforhold, men forløbet omfatter også udvalgte dele af den kollektive arbejdsret samt de særlige problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til ansættelser og afskedigelser på det offentlige arbejdsmarked.

Endvidere belyses dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv, ligesom vi ser på persondata i ansættelsen.

Vi lægger vægt på, at du ved en indføring i juridisk metode og informationssøgning selv bliver i stand til at tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området, så du derigennem udvikler din egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'personalejura', har du fået:

 • indsigt i regler om ansættelse i henhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og individuel aftale
 • kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
 • viden om persondata i ansættelsen
 • kompetencer til at supportere både ledere og medarbejdere i sager om personaleforhold
 • kompetencer til selv at tilegne dig ny viden inden for området

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag.

Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage personalejura som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en personalejuridisk erhvervscase, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Personalejura' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Personalejura

Startgaranti

Startdato: 6. september 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 8. januar 2025, 9. januar 2025

Gå til kurven
Akademiniveau

Personalejura

Startdato: 18. februar 2025

Tidspunkt: 14 mødegange 17.30-21.00

Pris: 6.500 kr.

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven