Organisation og arbejdspsykologi

Tag 'organisation og arbejdspsykologi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'organisation og arbejdspsykologi' får du praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering, kultur, trivsel og motivation.

Målgruppe

'Organisation og arbejdspsykologi' er for dig, som ønsker at udvikle din forståelse for organisatoriske og arbejdspsykologiske processer og problemstillinger, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for området.

Det lærer du om

 • Organisationsudvikling
 • Organisationsstruktur og omgivelser
 • Styringsprocesser
 • Individ, grupper og teams
 • Motivation i arbejdslivet
 • Kultur og værdier
 • Trivsel og arbejdsmiljø
 • Forandringsprocesser
 • Metodeteori og dataindsamling

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'organisation og arbejdspsykologi' kan du;

 • analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur
 • anvende hensigtsmæssige metoder til at styrke motivation og arbejdsmiljø
 • analysere og forstå hvilke elementer, der kan påvirke trivsel og udvælge metoder til at styrke denne
 • anvende metoder til etablering og udvikling af grupper og teams
 • indsamle og anvende data til at undersøge en organisatorisk problemstilling

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'organisation og arbejdspsykologi' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Organisation og arbejdspsykologi' giver 10 ECTS point. Faget afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt (8 sider). Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Vi opretter hold med start i februar og september, men optager løbende studerende til det kommende hold. Tilmeld dig gerne, når du har besluttet dig, da der kan være ventelister til holdene.

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 29-08-2023

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Organisation og arbejdspsykologi

Startdato: 01-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)