Forandringsledelse

Tag 'forandringsledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Forandringer ER svære - og med ny teknologi, øget tidspres og større kompleksitet i forandringer kan det være en udfordring at bevare overblikket, når bølgerne går højt.

Håndteringen af forandringer er en af de absolut vigtigste ledelsesdiscipliner og afgørende for succes eller fiasko. Desværre bliver den menneskelige faktor alt for ofte undervurderet og resulterer i, at medarbejdere og organisation ikke flytter sig i den rigtige retning, og de ønskede forandringer løber ud i sandet.

Et spændende og meget lærerigt modul – både fagligt og personligt. Jeg har opnået en dyb indsigt i forandringer og fået værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag. Netop koblingen mellem teori og praksis har været afgørende og meget udbytterig.

Betina Kristensen, Souschef, Hvidbjerg Bank

Forandringsledelse er ikke bare 3 slides på et fredagsmøde. Forandringer skal gøres levende, og du skal kunne bygge bro mellem teori og praksis. Det kræver en dyb forståelse for forandringers dna og intensiv træning i, hvordan du som leder sætter værktøjskassen i spil.

På dette forløb styrkes du i at skabe succesfulde forandringer i praksis. Du klædes på til at gøre forandringer meningsfulde og levende - både i en konkret forandringssituation, eller igangsætte udviklingen af en kultur, der er mere agil, modig og hurtig.

Målgruppe

Forandringsledelse er for alle nuværende og kommende ledere - samt uformelle ledere, der via deres rolle som f.eks. tillidsrepræsentant (TR) eller lign. er involveret i forandringsprocesser.

Det lærer du om

 • Forandringsprocessen: Hvad er den typiske forandringscyklus, og hvilke håndtag kan du bruge i de forskellige faser. Hvordan gør du - og hvad er effekten af de forskellige tilgange?
 • Den menneskelige faktor: Forståelsen for den menneskelige reaktion på forandringer, hvordan du kan arbejde med at imødekomme modstand og i bedste tilfælde skabe motivation. Fokus på adfærdsdesign og hvordan du ændrer vaner og skaber ny adfærd i praksis.
 • Din lederrolle: Fokus på dine styrker og svagheder i de forskellige roller, der er behov for i forskellige situationer
 • Indsigt og træning, der klæder dig på til at gennemføre succesfulde forandringer og skabe resultater. Case og simulering, der viser dig konsekvenserne af dine beslutninger, og skærper dine erfaringer, inden du skal øve dig i den virkelige verden
 • Du får din egen personlige personprofil med dyb indsigt i dine egne præferencer og lederprofil - og hermed kendskab til dine styrker og mulige svagheder, som du skal være opmærksom på som leder

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'forandringsledelse' kan du;

 • gennemføre succesfulde forandringer og skabe resultater
 • tackle og imødekomme den modstand, der stort set altid opstår før og under forandringsforløb

Et super godt forløb med brugbare værktøjer og god vekslen mellem teori og praksis. Specielt spillet ActeeChange giver en god indsigt i konsekvensen af de parametre, du vælger at skrue på i en forandringsproces. Desuden er underviseren meget engageret, vidende og en rigtig god formidler.

Mik S. Vonsild, Logistic Developer, Vestas

Sæt værktøjskassen i spil med ActeeChange - et lærerigt spil

Der arbejdes med visuelle værktøjer under hele forløbet, og du vil opleve konsekvenserne af dine beslutninger via simulationsspillet ActeeChange. Spillet har fokus både på implementeringen af forandringer i organisationen og påvirkningen af dig som leder. ActeeChange giver dig mulighed for at teste din person- og lederprofil i et visuelt og virkelighedsnært univers, så du oplever konsekvenserne på godt og ondt, inden de slippes løs. Metoden er på samme tid underholdende og ekstrem lærerig.

Hør underviser Klaus Haltrup fortælle om undervisningen på faget

Forløbets opbygning

Scenen sættes

 • Behov for forandring
 • Kompleksitet og perspektiver
 • Forskellige tilgange og modeller
 • Forandringer som kontinuerlig proces
 • Udfordringer og muligheder

Forandringsprocesser

 • Introduktion til simulationsspillet ActeeChange
 • Forandringsproces
 • Indsatser i forskellige faser (Leadership/management teori)

Menneskelig forståelse – modstand og adfærd

 • ActeeChange og forståelse af modstand mod forandringer
 • Narrative perspektiver
 • Forandringspsykologi - adfærd, vaner, nudging m.m.

Effektiv kommunikation

 • Forståelse af persontypologier
 • Egen personprofil
 • Persontyper og forandringer
 • Effektiv kommunikation til forskellige persontyper

Ledelse af forandringer

 • Forståelse af forskellige lederroller og anvendelse i forandringsproces
 • Egen lederprofil med potentielle styrker og opmærksomhedspunkter i lederrollen og i forandringsproces
 • Forandringsledelse i praksis

Det samlede billede. Case med simulering

 • Simulering af forandringscase via ActeeChange
 • Anvendelse af teori - beslutning og konsekvenser
 • Det samlede billede - teori og praksis
 • Perspektiveringer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'forandringsledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

‘Forandringsledelse' giver 10 ECTS point. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Forandringsledelse

Startdato: 05-02-2024

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.30-15.30

Download mødeplan (pdf)