Rekruttering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Rekruttering' giver dig et solidt udgangspunkt for at arbejde professionelt med rekruttering i din konkrete praksis derhjemme.

'Rekruttering' retter sig både mod HR-medarbejdere og ledere, der begge har en central rolle i rekrutteringsprocesser. Forløbet henvender sig til såvel grønne som garvede rekruttører. Det er vores erfaring, at man inden for rekrutteringsdisciplinen aldrig bliver helt færdig med at lære, og at der for alle vil være nye vinkler at se opgaven ud fra.

For virksomheden kan der ligge en pointe i at lade såvel HR-medarbejdere og ledere gennemgå forløbet, da et positivt samspil mellem HR-funktionen og linjefunktionerne kan have afgørende betydning for rekrutteringskvaliteten.

Det er også muligt at arrangere forløbet i en tilpasset version for en virksomhed eller en afdeling.

Video: Lær professionel rekruttering

Indhold

En professionel løsning af rekrutteringsopgaven må altid være baseret på en solid forståelse af virksomhedens særlige kendetegn. Derfor er det kvalificerede helikopterperspektiv på rekrutteringspolitikken og rekrutteringsbehovet det sted, vi starter.

Ellers vil omdrejningspunktet være rekrutteringsprocessen fra start til slut. Hvordan kan vi arbejde professionelt og effektivt i hvert eneste led, stort som lille? I arbejdet med såvel jobanalyse, udvælgelse og integration af nye ligger der meget ”håndværksmæssig faglighed”, som vi vil belyse og træne.

Endvidere vil vi anlægge forskellige vinkler på nogle af de problemstillinger, der ikke rummer enkle svar. Skal fx den nye tilpasses det givne job, eller skal jobbet tilpasses den nye?
Kan vi overhovedet stole på tests? Hvad betyder menneskelige relationer for, om vi lykkes med integration af den nye, og hvad kan vi gøre for ikke at ødsle firmakronerne på fejlrekrutteringer?

Udbytte

Med 'rekruttering' får du;

  • overblik over rekrutteringsprocessen fra A-Z og kan vurdere vigtigheden af de enkelte punkter i forhold til netop din praksis
  • konkrete værktøjer og teknikker, som du umiddelbart kan tage i anvendelse i dine egne rekrutteringsopgaver
  • kompetencer til professionelt at kunne varetage rekrutteringsopgaver i din virksomhed i et hensigtsmæssigt samspil med de øvrige involverede

Sådan arbejder vi

På faget arbejder du primært med rekruttering ud fra din egen dagligdag og din egen virksomhedskontekst. Der vil være rig mulighed for sparring med underviser og dine medstuderende.

Eksamen og ECTS

Du kan afslutte forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du vil så få en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Rekruttering' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "rekruttering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Rekruttering

Startdato: 03-05-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 8.45-15.15

Download mødeplan (pdf)