Samtalen som redskab

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
HR 851

Tag 'samtalen som redskab' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'samtalen som redskab' lærer du at understøtte de professionelle samtaler i din virksomhed hos dig selv, hos ledere og hos andre aktører i virksomheden.

Vi stiller skarpt på de vigtigste samtaletyper, så du kender de helt specifikke forudsætninger for disse samtaler. Faget er derfor også særligt egnet for ledere, der gerne vil lykkes med vigtige samtaler.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Målgruppe

Faget er for dig, som arbejder med HR, fx som HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-koordinator, HR-partner, HR-chef, rekruttør eller lignende, og for dig, som ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Faget er også meget relevant for ledere, der gerne vil lykkes med de mange professionelle samtaler, som lederjobbet indebærer.

Det lærer du om

Vi dykker ned i, hvordan man bruger specifikke samtaleteknikker i forhold til de forskellige samtaletyper, der er i en virksomhed. Du lærer at planlægge samtaleforløb ud fra de generelle forudsætninger for gode samtaler.

Vi arbejder også med at vurdere behovet for forskellige typer af samtaler i hverdagen i din virksomhed. Ikke kun de samtaler, du selv er en del af. Du får også et blik for behovet for kommunikation i forhold til ledere og medarbejdere, så du kan udpege og formidle de relevante behov videre til dem.

Med andre ord ruster faget dig til at håndtere samtaler i overensstemmelse med personalepolitikken eller andre retningslinjer, I har.

Undervejs træner vi dig også konkret i at gennemføre samtaler, og i at reflektere over effekten af de forskellige samtaler, herunder af din egen rolle i samtalerne. Hvad kan man, og hvad kan man fx ikke som HR-aktør eller leder i de vigtige samtaler?

Det kan du, når du er færdig

Med 'samtalen som redskab' får du:

  • værktøjer til at kunne planlægge og gennemføre gode samtaler i den rigtige kontekst, fx MUS, lønforhandlinger eller sygefraværssamtaler
  • evne til at identificere de særlige kendetegn ved de forskellige samtaletyper i virksomheden
  • viden om relevante, centrale kommunikationsteorier
  • viden om at håndtere samtaler i overensstemmelse med personalepolitiske retningslinjer
  • styrket din evne til at støtte andre i at føre succesfulde samtaler
  • styrket din egen personlige gennemslagskraft gennem teoretisk indsigt og praktisk afprøvning, herunder øget indsigt i dine egne muligheder og begrænsninger

Sådan arbejder vi

Fagets emner udfoldes i vekselvirkning mellem teori og praksis. Der vil være oplæg fra underviseren, dialogbaseret undervisning, aktiviteter mellem deltagerne og erfaringsudveksling i netværksgrupper og på holdet. Du får rig mulighed for at holde teorien op imod dine egne erfaringer.

Derudover vil vi gennemføre samtaletræning og se på teorien bag den gode samtale, også på et personligt plan, så du får styrket dine egne kommunikative evner.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'samtalen som redskab' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i HR.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Samtalen som redskab' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en individuel erhvervscase på max 2 sider. 

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt