Stress i organisationen - på godt og ondt

Tag 'stress i organisationen - på godt og ondt' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Stress kan have store menneskelige omkostninger både på jobbet og privat. Og det kan koste virksomheden dyrt i form af bl.a. sygefravær og lavere produktivitet.

Heldigvis kan den rette håndtering af stress gavne dig, dine kolleger og medarbejdere, hvilket kan være med til at øge både trivsel og produktivitet i organisationen. Deltag på forløbet og få den nyeste teori og praksis.

Udviklet i samarbejde med eksperter og psykologer

Kurset er udviklet i samarbejde med Karina Gosvig og Randi Hoffmann, der er uddannede psykologer fra virksomheden CRECEA. De er eksperter i arbejdsmiljø og dine undervisere på dette forløb.

Du vil opleve en involverende undervisning baseret på ny forskning og praksis inden for forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen.

Karina Gosvig - ekspertunderviser på akademifaget stress

Karina Gosvig

Karina Gosvig er arbejds- og organisationspsykolog hos CRECEA og underviser i det psykiske arbejdsmiljø og hjælper stressramte medarbejdere. Hun er også en tidligere elitetriatlet med stor viden om stress. Mød Karina Gosvig på LinkedIn.

Randi Hoffmann - ekspertunderviser på akademifaget stress

Randi Hoffmann

Randi Hoffmann er arbejds- og organisationspsykolog hos CRECEA og arbejder med organisationsforandringer, psykisk arbejdsmiljø og krise- og behandlingssamtaler. Hun er også specialist i stressområdet og fokuserer på at skabe større vitalitet og ændre tankesæt hos medarbejdere. Mød Randi Hoffmann på LinkedIn.

Lær at forebygge og håndtere stress i virksomheden

På dette kursus får du en bred viden om stress og forskellige metoder til at imødekomme stresshåndtering i virksomheden. Du styrker din evne til at forudse, hvad der kan skabe stress, hvordan du får øje på symptomerne, og hvornår stress bliver problematisk. Kurset klæder dig på til at handle professionelt og ansvarligt, hvis du eller nogen omkring dig oplever stress.

På kurset arbejder vi helhedsorienteret med stress og stiller skarpt på, hvordan både individ, gruppe, ledelse og organisation har en betydning i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Du får indsigt i, hvilke indsatser, der på hvert niveau kan bidrage til et sundt arbejdsmiljø. Derudover får du værktøjer til hvordan I kan skabe rammer, som både medarbejdere og ledere kan trives og holde balancen i.

Hør Karina fra CRECEA fortælle om hvad du får ud af kurset

Det lærer du om

  • Hvad er stress? Teorier og historien bag stressbegrebet, etiske problemstillinger
  • Psykisk arbejdsmiljø og økonomiske gevinster ved at forebygge stress
  • Individuel håndtering af stress: Modeller, mindset og soft skills, værktøjer anvendt i praksis
  • Psykologisk tryghed og gruppens indflydelse på stress
  • Lederens rolle i forebyggelse og håndtering af stress
  • Stress i forbindelse med forandringer i organisationen

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'stress i organisationen - på godt og ondt', kan du:

  • Identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed
  • Iværksætte forløb og interventioner til at forebygge og håndtere stress
  • Indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer

Sådan arbejder vi

Undervisningen på kurset er praksisnær og tager afsæt i deltagernes egne cases og problemstillinger fra hverdagen. Du får både teori og praktiske øvelser i stresshåndtering - og dermed viden og værktøjer, som du kan bruge med det samme på jobbet.

Peter Brandt Clausen

Har du spørgsmål om kurset? Så kontakt:

Peter Brandt-Clausen

chefkonsulent

Mail: pbcl@eaaa.dk

Telefon: 7228 6176

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'stress i organisationen - på godt og ondt' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

'Stress i organisationen - på godt og ondt' er baseret på faget ’stress i organisationen - forebyggelse og håndtering' fra studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'stress i organisationen - på godt og ondt' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Stress i organisationen

Startdato: 29-11-2023

Pris: 11.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag