Stress i organisationen - på godt og ondt

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

17. september 2024

Pris fra

11.900 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig her
Ledelse 1476

Stress kan have store menneskelige omkostninger både på jobbet og privat. Og det kan koste virksomheden dyrt i form af bl.a. sygefravær og lavere produktivitet.

Heldigvis kan den rette håndtering af stress gavne dig, dine kolleger og medarbejdere, hvilket kan være med til at øge både trivsel og produktivitet i organisationen.

Kurset er praksisnært og tager afsæt i jeres egne cases og problemstillinger fra hverdagen. Du får både teori og praktiske øvelser i stresshåndtering - og dermed viden og værktøjer, som du kan bruge med det samme ude i virksomheden.

Lær blandt andet om:

  • Hvad er stress? Teorier og historien bag stressbegrebet, etiske problemstillinger
  • Psykisk arbejdsmiljø og økonomiske gevinster ved at forebygge stress
  • Individuel håndtering af stress: Modeller, mindset og soft skills, værktøjer anvendt i praksis
  • Psykologisk tryghed og gruppens indflydelse på stress
  • Lederens rolle i forebyggelse og håndtering af stress
  • Stress i forbindelse med forandringer i organisationen

Tag stress i organisationen - på godt og ondt som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse på niveau med en HD 1. del.

Lær at forebygge og håndtere stress i virksomheden

Styrk din evne til at forudse, hvad der kan skabe stress, hvordan du får øje på symptomerne, og hvornår stress bliver problematisk.

Kurset klæder dig på til at handle professionelt og ansvarligt, hvis du eller nogen omkring dig oplever stress.

Vi arbejder helhedsorienteret med stress og stiller skarpt på, hvordan både individ, gruppe, ledelse og organisation har en betydning i forbindelse med stress på arbejdspladsen.

Du får indsigt i, hvilke indsatser, der på hvert niveau kan bidrage til et sundt arbejdsmiljø. Derudover får du værktøjer til hvordan I kan skabe rammer, som både medarbejdere og ledere kan trives og holde balancen i.

Opnå de rette og nødvendige kompetencer til at:

  • Identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed
  • Iværksætte forløb og interventioner til at forebygge og håndtere stress
  • Indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer

Hør Karina fra CRECEA fortælle om hvad du får ud af kurset

Udviklet i samarbejde med psykologer

Kurset er udviklet i samarbejde med Karina Gosvig og Randi Hoffmann, der er uddannede psykologer fra virksomheden CRECEA. De er eksperter i arbejdsmiljø og dine undervisere på dette forløb.

Du vil opleve en involverende undervisning baseret på ny forskning og praksis inden for forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen.

Mød dine undervisere herunder.

Karina Gosvig - ekspertunderviser på akademifaget stress

Karina Gosvig

Karina Gosvig er arbejds- og organisationspsykolog hos CRECEA og underviser i det psykiske arbejdsmiljø og hjælper stressramte medarbejdere. Hun er også en tidligere elitetriatlet med stor viden om stress.

Mød Karina Gosvig på LinkedIn.

Randi Hoffmann - ekspertunderviser på akademifaget stress

Randi Hoffmann

Randi Hoffmann er arbejds- og organisationspsykolog hos CRECEA og arbejder med organisationsforandringer, psykisk arbejdsmiljø og krise- og behandlingssamtaler. Hun er også specialist i stressområdet og fokuserer på at skabe større vitalitet og ændre tankesæt hos medarbejdere.

Mød Randi Hoffmann på LinkedIn.

Har du spørgsmål om kurset? Så kontakt:

Peter Brandt-Clausen

Telefon

7228 6176

Stilling

chefkonsulent

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'stress i organisationen - på godt og ondt' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Stress i organisationen - på godt og ondt er baseret på faget stress i organisationen - forebyggelse og håndtering fra studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen.

Stress i organisationen - på godt og ondt giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Stress i organisationen

Startdato: 17. september 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 11.900 kr. inkl. fuld forplejning

Undervisningsdage: 17. september 2024, 2. oktober 2024, 22. oktober 2024, 5. november 2024

Gå til kurven