Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget bygger på akademifaget 'udvidet bestyrelsesansvar'.

Sidder du i flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

Kompetencegivende bestyrelsesuddannelse

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejdet med vores bestyrelsesuddannelse. Med uddannelsesforløbet får du kompetencer, du kan bruge med det samme – og papir på det, du kan. De to dele kan tages hver for sig eller i forlængelse af hinanden.

Læs om første del af bestyrelsesuddannelsen, der har fokus på din første bestyrelsespost

Indhold

  • Den nyeste viden om din rolle i virksomhedshandler
  • Hvad der sker, når virksomheden skal være international (datterselskaber)
  • Hvilke implikationer der kan opstå i forbindelse med krisestyring, herunder hvad der sker med regler og forpligtelser, når vi er i krisestyringssituationen?
  • Kompetencegivende bestyrelsesuddannelse

Eksamen og ECTS

Du går til eksamen i faget 'udvidet bestyrelsesansvar'. Du afslutter faget med en mundtlig eksamen og får en karakter efter 7-trins-skalaen. Faget giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Udvidet bestyrelsesansvar' er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 21-10-2020

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Undervisningsdage: 21-10-2020, 22-10-2020, 02-11-2020, 03-11-2020

Eksamen: 20-11-2020

Flere og større poster - Del 2 af bestyrelsesuddannelsen

Startdato: 08-03-2021

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Undervisningsdage: 08-03-2021, 09-03-2021, 22-03-2021, 23-03-2021

Eksamen: 06-04-2021